ξενος

Xenos, ξενος in het Grieks, laat zich naar het Nederlands vertalen als buitenlander of gast.Kortom niet van hier, wellicht is dit de reden dat men allerlei ‘vreemde’spullen uit alle windstreken in deze winkel kan vinden. Deze grijze mand en kaars in stenen vaasje komen er vandaan. Het vaasje heeft wel een kleurtje gekregen dat beter bij de rest van mijn interieur past


Before – Avant After – Apres

Xenos, ξενος in Greek, can be translated to both foreigner or stranger, in the sense of a person from another place. In the Netherlands we have a store called Xenos, and just like the Greek word you can find a strange variety of goods in this store from places from all over the world. It also is a store where everything is extremely low priced. Today I bough both the grey basket and the candle in there, The candle got a lick of paint to fit better in my interior.

Xenos, ξενος en Greece, veut dire d’ailleurs ou pas d’ici. Au Pays Bas nous avons une magasin que s’appelle Xenos. C’est peut être pour ça qu’on trouve des choses du toute la monde ici. Et ils sont aussi pas chère de tout. Un magasin ou on trouve quelque chose toute le fois qu’on est la . Aujourdhui j’ai emmener cette petit vase avec un bougie dedans et ce panier(je sais pas si s’appelle comme ça). La petite vase médicis e devenu plus belles avec une peut de gris.

Xenos, ξενος in Greco, si va tradurre come uno di fuori.. In Olanda abbiamo dei negozi qui si chiamano Xenos. Magari per quello vendono una varieta die cose da tutto il mondo e a prezzi veramente basso.Ogni volta quando visita questo negozio riesco a trovare qualcosa. Oggi questa candela nel vaso, che ho subito dato un altro colore a casa e un cesta grande , colore grigio.