88 years ago….

88 years ago… Een foto 88 jaar geleden gemaakt op een dag aan het einde van de zomer. Het grote meisje op de foto is mijn moeder met haar jongere zusjes. Gewoon een foto van een tafereeltje aan zee. Een prachtige bolderkar in de branding en de meisjes in strandkleding van de twintiger jaren. A […]