88 years ago….

88 years ago… Een foto 88 jaar geleden gemaakt op een dag aan het einde van de zomer. Het grote meisje op de foto is mijn moeder met haar jongere zusjes. Gewoon een foto van een tafereeltje aan zee. Een prachtige bolderkar in de branding en de meisjes in strandkleding van de twintiger jaren.

A picture made 88 years ago at one of the last days in summer. The big girl on the picture is my mum with her younger sisters in their nineteen twenties summer clothes.

Il y a 88 ans que cette photo de ma mère (la fille grande sur la photo) est fait. Un de les derniers jours d’été. Elle se trouve sur la plage au bord de la mère avec ses petites soeurs, les vêtements sont vraiment celles de les année 20ieme